- Magdaléna
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prodior

Filozofia LadyPower

E-mail Tlačiť

Význam svalstva malej panvy (svalstva hrádze) sa dostane do vedomia mnohých žien iba vtedy, ak nastúpia problémy.
Sexuálne problémy,  problémy straty moču (inkontinencia) môžu mať príčinu vzniku hlavne zo slabosti tejto svalovej skupiny.
Nakoľko obidve skupiny príznakov patria do tematiky tabu, väčšina postihnutých o tom vôbec nerozpráva, ani svojmu lekárovi. Myslia si, že sú to „prírodné” javy, pre ktoré aj tak niet úplnej pomoci. Iba málokto si myslí, že tieto osobné problémy, ktoré v značnej miere negatívne ovplyvňujú kvalitu života medzi ktoré patrí aj inkontinencia, majú aj výrazný socio-ekonomický problém, sú direktnými a indirektnými následkami netrénovanosti svalstva malej panvy so všetkými anatomickými účinkami. Vôlové napínanie a uvolnenie svlastva hrádze má oveľa väčší význam pre organizmus, ako sme doteraz predpokladali. Dobre trénované svalsto hrádze v širšom slova zmysle je nielen najlepšou prevenciou (predchádzaním) prolapsu pošvy a maternice, inkontinencie, sexuálnych problémov, ale podľa nových poznatkov aj základom tzv. „životnej energie”. Môže byť prekvapujúce, ale podľa prieskumov v Európe každý druhý partnerský vzťah trpí väčšim alebo menším sexuálnym problémom. Nevedomosť, strach, často zle chápané tabu môžu ohroziť cestu pre zmysluplný a šťastný partnerský vzťah. Do nášho každodenného života rozumne a obozretne zakotvená sexualita poskytuje najlepšiu šancu pre šťastie a navyše aj k lepšiemu zdraviu.

Najnovšie výsledky vedeckých výskumov dokazujú, že 85% sexuálnych problémov nie je psychického pôvodu – ako to doteraz prepokladali, ale sú príčinou poruchy funkcie organizmu.
Ešte pred nástupom orgazmu energetický stav pravej hemisféry mozgu sa rozhodne, či nastúpi  sexuálna túžba, či je zabezpečené hojné prekrvenie pohlavných orgánov, či sexuálne podnety sú uvedomené v nevyhnutnej miere, alebo nie. Keď svalstvo hrádze (a v rámci neho  m. Pubococcygeus, v skrátke PC-svalstvo) je dostatočne silné, tak účinkom jeho kontrakcií sa pravá hemisféra energeticky nabíja ako akumulátor, tým pádom umožní vznik silnejšieho telesného vnímania. Tréningový program LadyPower aktivuje túto vnútornú elektráreň (PC svalstvo), ktorá nabije pravú hemisféru energiou potrebnou pre optimálne sexuálne vnímanie. Túto energiu nazývajú staré orientálne učenia ako Chi-, alebo Kundalini-Energiou. Pozitívnymi vedľajšími účinkami tejto energie sú: zlepšenie koncentrácie a odolnosti, zníženie záťaže stresom.

Dobre trénované svalstvo hrádze pripraví náladu – náladu pre sexualitu, náladu pre život.

Existuje mnoho faktorov, ktoré poškodzujú svalov malej panvy. Okrem sexuálnych problémov, vznik  problémov udržania moču (inkontinencia) môže spôsobiť vážne problémy, ktoré sú takmer vždy spojené pocitom hanby, menejcennosti, vedú k zníženiu sebeúcty. Ak sa pri prvom výskyte symptómov nezareagujeme správne, môžeme očakávať, že priebehom času sa tento stav zhoršuje, čo stále viac negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Prieskum  INKO Forum 2003 ukázal, že 56% maďarskych žien zápasí so závažným alebo menej závažným problémom straty moču. Myslíme si, že tento počet hovorí sám za seba. Je to predovšetkým následkom toho, že významný podiel žien nie je schopný vedome stiahnuť svaly malej panvy a relaxovať.

Významnou nevýhodou tradičného "intimného cvičenia" je, že iba v prítomnosti dobre vyškoleného fyzioterapeuta vedie k dobrému výsledku. Nájsť vynikajúceho fyzioterapeuta a pravidelne chodiťna kurzy niekoľko mesiacov je pre mnohé dámy nie ľahko vyriešitelným problémom. Podľa odborníkov, iba veľmi málo žien vydrží pravidelne intímne cvičiť s podporou fyzioterapeuta. Vlastné cviky svalstva panvového dna sama o sebe nie sú ťažké. Obtiaže robí, nájsť si tieto svaly a izolovane ich napínať. Klinické štúdie preukázali, že najmenej 40% žien zapojených do intímnych cvikov nerozumie úlohám a nesprávne ich vykonáva , tým že napína brušné svaly namiesto svalstva hrádze. Táto chyba môže zvyšovať vnútrobrušný tlak, čo ďalej vedie k oslabeniu svalov panvového dna.

Tréningový program LadyPower pomocou závaží pošvových konusov napomáha k presnému uvedomeniu umiestnenia svalstva panvového dna. Pomocou nich  môžno  zmerať aktuálny stav svalov, sledovať vývoj a udržať motiváciu. Tieto pomôcky podobné tampónu  sú skvelé nástroje a osvedčili sa ako osobní tréneri. Po pôrode mnoho žien zbadá, že sexuálne vnímanie sa zmenilo, regenerácia pošvy nie je dokonalá. V týchto prípadoch často dochádza aj k úniku moču. Tréningový program LadyPower pomôže za niekoľko týždňov zregenerovať dilatované svaly,  a tak pravdepodobne dochádza k ukončeniu oboch problémov.

Bez ohľadu na príčiny alebo príznaky, ktoré vyžadujú posilnenie svalstva panvového dna je isté, že dámy z tréningu budú mať všestranný prospech. Je dôležité, aby si uvedomili významnosť svalstva hrádze a  údržba tohto svalstva cvičením sa stala pravidelnou súčasťou každodenného života, ako napr. čistenie zubov.

Sme presvedčení, že dobre fungujúce svalstvo panvového dna – vám dodáva moc !
Ovládanie výkonu dôležitých funkcií vášho tela a moc v partnerskom vzťahu.