- Magdaléna
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prodior

Formy inkontinencie moča

E-mail Tlačiť

Na stanovenie presnej diagnózy lekárovi je na pomoc trojdňové vedenie močového denníka. Močový denník LadyPower môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

Stresová inkontinencia

Názov poukazuje na zvýšený brušný lis. Brušný lis sa zvyšuje  pri kýchaní, kašlaní, smiechu alebo počas športovej činnosti, dvíhaní ako aj pri všetkých polohách, keď funguje  brušný lis. Samozrejme aj počas tehotenstva sa zvyšuje brušný lis jednak z dilatácie maternice ako aj z toho že maternica tlačí na močový mechúr. Keď svalstvo hrádze nevie odolať tomuto tlaku, môže dochádzať k odkvapkávaniu moču. Väčšina žien konfrontuje s týmto problémom  hlavne pri gravidite a pôrode, ako aj pri menopauze. Stresová inkontinencia môže mať ešte dlho po pôrode príznaky, lebo stena pošvy a močová rúra sú v tesnom súvise a pri pôrode poranenie väzov a svalov, ktoré fixujú stenu pošvy posilňuje stresovú inkontinenciu. Zo všetkých inkontinencií je tento typ najčastejší, asi 40 % všetkých prípadov môžeme sem zaradiť. Zhruba dvakrát toľko žien to pozná, ako druhý najčastejší typ, inkontinenciu z naliehavosti.

Inkontinencia z naliehavosti alebo z nutkania

Dotknuté osoby s touto formou inkontinencie občas pociťujú, že by mali rýchlo vyprázdniť mechúr, snažia sa urobiť všetko, aby zadržali moč, väčšinou sa to však nepodarí. Keď nastane podnet, zvyčajne už nemajú šancu dostať sa na záchod. V tomto prípade ide o nesúlad medzi vzruchmi vychádzajúce z centrálnej nervovej sústavy a funkciou močového mechúra. Aj infekt močových ciest môže vyvolať podobné ťažkosti.  V rámci inkontinencie z naliehavosti rozdlišujeme dva podtypy – motorickú a senzorickú inkontinenciu. Pri motorickej forme neschopnosť ovládania svalstva močového mechúra , pri senzorickej forme precitlivelosť steny mechúra brzdia správnu reguláciu.

Zmiešané symptómy

Treba spomenúť aj zmiešané symptómy. Najmä u žien sa zmiešajú príznaky stresovej inkontinencie a inkontinencie z naliehavosti, keď naraz diagnostizujeme viac základných ochorení, ktoré môžu vyvolať inkontinenciu v urogenitálnom trakte žien. Často môžu vyskytnúť pri pôrodoch, pri nesprávnom vedení pôrodnej činnosti, alebo pri komplikáciach (niekedy aj zbytočne vykonaných) gynekologických zákrokoch.  V odbornej literatúre zaberajú samostatnú kapitolu.

Inkontinencia z pretečenia

Pokiaľ sa močový mechúr nedokáže správne vyprázdniť, nahromadí sa v ňom moč a následkom pôsobiaceho tlaku sa moč odkvapkáva v malých dávkach. Nakoniec pacient nedokáže vyprázdniť naplnený močový mechúr ani napriek tomu, že odkvapkávanie moču prestalo, alebo stena mechúra sa nedokáže stiahnuť.

Reflexná inkontinencia

Dochádza k poruche v regulácii funkcie močového mechúra následkom poškodenia mozgu alebo miechy.  Kvôli tomu vôlové riadenie močového mechúra zaniká, iba pocit plnosti indikuje reflexne nervovej sústave , že  je potrebné vyprázdnenie. Centrálny nervový systém v tomto prípade doslovne "bez rozmýšlania" vydá rozkaz na okamžité vyprázdnenie, bez ohľadu na to, či je to pre pacienta vhodné alebo nevhodné v danom  okamihu. V tomto prípade je fungovanie presne také, ako u dojčiat, ktoré sú ešte ďaleko od toho, aby vedeli ovládať svoj močový mechúr.

Extrauretrálna inkontinencia

Je to stav, keď z močového mechúra sa vyprázdňuje moč cez fistulu, alebo močovú rúru odlišnú od normálnej a tak obchádza normálnu reguláciu. Môže byť následkom nesprávneho vedenia pôrodu, predlženým priebehom pôrodu. V názvu je síce inkontinencia, ale nepatrí do skutočných inkontinencií a je to veľmi zriedkavý jav.