- Magdaléna
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prodior

Svalstvo hrádze a sexualita

E-mail Tlačiť
Počuli sme aj rozprávali sme o tom veľa, ale žiaľ iba máloktorí vedia, čo je naozaj dôležité v sexuálnom živote.

Okrem takzvaného sexuálneho objasnenia by bola dôležitá aj sexuálna výchova, aby sa žena nedostala nepripravená do partnerského-, životného-, manželského vzťahu , ktorý môže mať za následok sklamanie na oboch stranách. V tomto prípade ženy často samy seba pokladajú za necitlivú, frigídnu so všetkými psychologickými dôsledkami.

Preto je dôležité, aby sa ženy dozvedeli viac o sebe. Patrí sem aj spoznanie anatómie a funkcie svalstva hrádze,  jeho cielené posilňovanie a schopnosť tieto svaly vôlove napínať a uvolniť.

Pokiaľ svaly nepoužívame tak, ako treba , strácajú na sile a hmotnosti. „Use it or loose it! - Používaj, alebo strácaj !” Slabé svalstvo sa dá správnym tréningom alebo užívaním posilniť. Sval nikdy nestráca prirodzenú schopnosť na posilnenie.

V prírode vidíme kopu príkladov na rytmický rast alebo úbytok (odliv - príliv, deň - noc, atď.)
Vrodený prirodzený pud v nás zobudí potrebu ukojenia, keď k tomu nedochádza, môže to viesť k nervozite, nevyrovnanosti. Potreba účinkuje vzrušivo, jej upokojenie účinkuje ukľudňujúco. Keď sme hladní, musíme jesť, keď sme smädní, musíme piť.

Aj sexuálna túžba je podriadená tomuto rytmu. Zmyslové naplnenie túžby nasleduje uvolnenie vo forme orgazmu.
Pokiaľ orgazmus prežívame ako vrchol túžbou naplneného napätia, tak ho nasleduje zázračný kľudový stav.


Keď počas sexuálneho aktu nedochádza k orgazmu, stav vytvoreného vzrušenia sa neuvolní, môže to viesť k dysharmónii, ktorá dlhodobo sa stáva neznesiteľnou. Keď tematiku sexuality pokladáme za tabu a tieto problémy si neuvedomujeme, vytvárame úrodnú pôdu pre vznik mnohých neuróz.
Mnohí vedci, hlavne muži tvrdili, že u žien existuje iba klitorálny orgazmus a vaginálny nie. Toto stanovisko, okrem toho, že je nepravdivé, ďalej posilňuje pasívnu úlohu žien v sexuálnom živote. Pre neprítomnosť správneho objasnenia stráca mnoho žien možnosť aktívnej roly, ktorá má vážne postavenie v partnerských vzťahoch.
Stimulácia klitorisu pasívne vedie k orgazmu, ktorý pri dobrej funkcii svalov hrádze ich stimuluje. To znamená, že ženy majú možnosť sexuálny styk pre oboch partnerov ešte lepšie, aktívnejšie doplniť. V známej arabskej knihe lásky, vo „Voňavej záhrade” sa dočítame: „Absolútny zmyslový vrchol má iba jednu podmienku: rozhoduje to, či pošva je schopná nasávajúcich pohybov”. 

Arnold Kegel publikoval v roku 1948 medzi prvými o význame ženskej svalovej skupiny pubococcygeus (PC) v rámci ženskej sexuality. Táto svalová skupina malej panvy zodpovedá za fixáciu a napnutosť pošvy, maternice, orgánov okolo močovej rúry a hrádze. Svalstvo hrádze okrem toho má svoju úlohu v optimálnej funkcii brušných orgánov. Keď tieto svaly sú slabé, alebo ich žena nie je schopná svojvolne napínať a uvolniť, dochádza k rôznym sexuálnym, močovým a pôrodným problémom.

Žiaľ stav pubococcygeálnej svalovej skupiny je u mnoho žien v takom zlom stave, že vedie k nedostatočnému vnímaniu v sexuálnom živote a tak neumožňuje vaginálny orgazmus.

Výskumy funkcie pubococcygeálneho svalu Georgie a Benjamina Graberu („Woman's Orgasm – Orgazmus ženy) poukázali na to, že ženy s najhoršou svalovou funkciou nikdy, alebo iba veľmi zriedkakedy dosiahli sexuálny vrchol. Ženy, ktoré poznali iba klitorálny orgazmus mali lepšiu funkciu svalov. Najlepšie svalstvo panvového dna však mali tie ženy, ktoré vedeli prežívať aj klitorálny a j vaginálny orgazmus.

Keď žena trénuje svaly pošvy, môže prežívať, že pošvové vnímanie obohatí doteraz spoznanú formu orgazmu . Keď pošvové svalstvo sa stane elastickým a aktívnym, znamená to značné výhody aj pre partnera.

Každý druhý pár má menšie  -  väčšie problémy v oblasti sexuálneho života. V povedomí  je rozšírená mylná predstava,  že tieto problémy sú väčšinou psychologického pôvodu.  Moderné vedecké výskumy však poukázali na to, že príčinou väčšiny sexuálnych problémov nie je duša, ale - mozog, pretože energetická hladina mozgu rozhoduje o tom, či sa vôbec vytvorí sexuálna túžba, respektívne ako silne ľudia prežívajú sexuálne podnety.
Existenciu sexuálnej energie popisovali už vedci rôznych kultúr mnohé tisícročia. Rakúsky vedec, Gerhard Eggetsberger,  pomocou neuro-fyziologického postupu dokázal zmerať, že časť svalstva hrádze - takzvaný PC sval (m. pubococcygeus) – vo vytváraní tejto energie zohráva kľúčovú úlohu.

Plná, zrelá, aktívna sexualita významne prispieva k našej spokojnosti a duchovnej rovnováhe. Tréningový program LadyPower rozvíja tieto svaly, ktoré sú potrebné na prežívanie intenzívneho orgazmu.  Sila a vnímanie svalstva hrádze znamená do istej miery ženský potenciál a robí ženy rovnocennými partnermi v partnerských vyťahoch.
Zlepšenie v sexuálnom živote znamená zvyšenú sebadôveru a posilnenie sebeúcty.

Zdá sa, že v tomto ohľade je veľký rozdiel medzi ženami, ktoré už objavili svaly hrádze, ako energetické centrum a ženami, pre ktoré tieto svaly sú ešte stále vzdialené a bezvýznamné.

Alexander Lowen vo svojej knihe (Love and Orgasm – Láska a orgazmus) takto definuje význam sexuality: "cesta k bohatšiemu životu vedie určite prežívaním plnej zmyselnosti a jej sexuality."